Back to All Events

Cursus Hygiënische engineering – Transportsystemen

  • Aristo Utrecht Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht (map)

Ontwerpprincipes voor reinigbare transportsystemen.

Ook voor transportbanden gelden de EU-regels die voorschrijven dat ze aan het begin van elk gebruik schoon moeten zijn. Om dat mogelijk te maken, moet er vanaf het ontwerp rekening gehouden worden met hoe de transporteur schoongemaakt moet worden.

Maar wat is daarbij het effect van open schroefdraden, platte oppervlakken in het frame, afdichtingen van draaiende en gesmeerde elementen of een aandrijving waar de band met spanning op moet liggen? 

Zo zijn er veel plekken waar het risico bestaat dat een vervuiling slecht of helemaal niet zichtbaar is en ook nauwelijks bereikbaar. Dat staat haaks op de wettelijk eis van schoon zijn aan het begin.

In de cursus komen deze onderwerpen aan de orde, vergezeld van veel beeldmateriaal met goede en slechte ontwerpen en voorbeelden uit de praktijk, en een aantal cases.

TRAINER

Ir. Wouter Burggraaf is al jaren actief als adviseur aan allerlei sectoren van de voedingsmiddelenindustrie en kent vele plants en transporteurs uit eigen ervaring.

Plaats: Utrecht
Datum: woensdag 30 oktober 2019
Max. 15 deelnemers (vanwege mogelijke interactie)
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 695,- (excl. btw)
Docent: Ir. Wouter Burggraaf, lid EHEDG

Bedrijven die aangesloten zijn bij OOM of OTIB komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor meer informatie zie www.oom.nl, resp. www.etalage.otib.nl.

ONDERWERPEN

WET- EN REGELGEVING – HYGIËNISCH ONTWERP

-       Machinerichtlijn (2006/42)

-       General food law (852/2004)

-       Materialenverordening (1935/2004)

-       NEN-EN 1672-2:2009 en EHEDG

DEFINITIES 

-       Productcontactoppervlak / direct; indirect

-       Spatgebied

-       Niet-productcontactoppervlak

LEVENSMIDDELENMICROBIOLOGIE VOOR NIET-MICROBIOLOGEN

-       Micro-organismen (algemeen; groei; groeiomstandigheden)

-       Microbiële gevoeligheid producten

-       Verplaatsingsmogelijkheden micro-organismen

HYGIËNISCHE ONTWERPPRINCIPES – OPEN PROCESSING 

Uitwerking volgens NEN-EN 1672-2:2009 en relevante EHEDG richtlijnen

-       Materialen

-       Oppervlaktestructuur

-       Geometrie (leegloop, radius)

-       Permanente verbinding (laskwaliteit)

-       Statische afdichting

-       Dynamische afdichting

-       Frame

-       Smering 

REINIGING & DESINFECTIE

-       Principes (vuiltypes; reinigingsmethoden)

-       Toepassing voor open procesapparatuur

-       Validatie reiniging transportbanden

-       Diverse video’s met uitleg

HYGIËNISCHE PRAKTIJK – TRANSPORTBANDEN

-       Bandtypes en reinigbaarheid

CASE STUDY

-       Bouw ideale transportband (diverse sectoren)