Seminar Product Recovery

Tweet this

Reinigen van de lijn: Hoe voorkom je dat het laatste product weggegooid wordt?

Besproken en getoond wordt dat er mogelijkheden zijn om kosten te besparen. Is er aan het ontwerp van de lijn iets te doen om achterblijven van product te voorkomen? Wat kun je met het laatste product doen? Hoe haal je het uit je installatie zonder het als vuil af te voeren? Leidt de reiniging ook met terugwinning tot voldoende resultaat?
Diverse methoden worden in lezingen vanuit praktisch oogpunt toegelicht en zijn als demo's te zien.

Dagprogramma:

09:00 Welkom

09:30 Diverse lezingen

13:00 Lunch

14:00 Demonstraties

17:00 Netwerkborrel

Nadere info en opgave zie hier.

iCal