Seminar Product Recovery

Tweet this

Reinigen van de lijn: Hoe voorkom je dat het laatste product weggegooid wordt?

In dit deels Engelstalige seminar wordt besproken en getoond dat er bij reiniging mogelijkheden zijn om kosten te besparen. Is er aan het ontwerp van de lijn iets te doen om achterblijven van product te voorkomen? Wat kun je met het laatste product doen? Hoe haal je het uit je installatie zonder het als vuil af te voeren? Leidt de reiniging ook met terugwinning tot voldoende resultaat?
Diverse methoden worden in lezingen vanuit praktisch oogpunt toegelicht en zijn als demo's te zien.

Dagprogramma:

09:00 Welkom. 
09:30  Product Recovery: Beperkingen & Mogelijkheden.   
           W.N.A. Burgraaf - Burggraaf & Partners B.V.
10:00 Possibilities with pumping (English). 
           P. van de Sompel - Spin Pompen 
10:30  Detectie fasescheiding – stand der techniek. 
           B. Küpers, Endress+Hauser 
11:00  Break. 
11:30  Inline formulation (inline doseren) (English). 
           S.R. Backes - PSG 
12:00  Pigging systems, EHEDG certified (English). 
           J. Heinimann – Uresh (CH) 
12:30  Leegdrukken en CIP met lucht – een revolutie. 
           C. Kuijper, Fluidor 
13:00  Lunch. 
14.00 - 17.00: 8 life demos (in kleine groepen) 
           2x Pomp demo 
           1x Pigging system demo 
           1x Instrumentatie demo  
           1x Fluivac demo 
           1x Handwasmachine demo 
           1x Mobiele CIP-unit demo 
           1x Enzymatische reiniging en biofilmdetectie
17.00 - 18.00 Netwerkborrel

Locatie:  
Ramgatseweg 25, 4941 VN Raamsdonkveer, Nederland 
 
Deelnamekosten: 
Euro 345,- inclusief lunch en handout, exclusief BTW. 

Vroegboekkorting: bij boeking vóór 21 januari 2017 een jaar gratis toegang tot de Praktijkrichtlijnen op SFF (waarde Euro 125,-). en

Opgave zie hier.

iCal Source