2-dg cursus Hyg. engineering - Gebouw

Tweet this

Een geheel nieuwe cursus over de hygiënische eisen t.a.v. het gebouw waarin de bereidingsprocessen van Food, Feed of Pharma plaats vinden:

 • locatie-eisen
 • bouwelementen
 • omgeving en ongedierte
 • productstroom en zonering
 • constructie
 • luchtbehandeling
 • case studies

Plaats: Aristo, Utrecht 
Datum: 10 & 17 april 2015
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 1.095,- (excl. BTW)
Spreker: Wouter Burggraaf, lid van EHEDG

More info iCal

Doelstelling:

 1. Begrip noodzaak hygiënisch ontwerp (reinigbaarheid tot op microbieel niveau)
 2. Ontwerpen, uitbesteden en begeleiden van projecten m.b.t. hygiënisch ontwerp

Onderwerpen:
1. Wet- en regelgeving Hygiënisch Ontwerpen (algemene inleiding)

 • Ontwikkeling in de levensmiddelenmarkt
 • Ontwerpaspecten uit Levensmiddelenhygiëneverordening
 • Specifieke maatregelen m.b.t. hygiënisch ontwerpen uit de Machinerichtlijn
 • Materialenverordening
 • Normen voor hygiënisch ontwerpen CEN 1672-2 en ISO 14159
 • EHEDG

2. Levensmiddelenmicrobiologie in relatie tot ontwerp

 • inleiding levensmiddelenmicrobiologie
 • vermeerdering micro-organismen; groeifactoren
 • pathogene micro-organismen
 • aanwezigheid en verplaatsing van micro-organismen

3. Ongedierte

 • insecten; knaagdieren
 • wering en bestrijding

4. Testmethode(n) apparatuur op hygiëne

 • Wetenschappelijke achtergrond van het hygiënisch en aseptisch ontwerp
 • Reinigbaarheidstest; Steriliseerbaarheidstest; Microbiële lekdichtheid
 • EHEDG certificatie (en haar beperkingen)

5. EHEDG basis ontwerpcriteria (gesloten apparatuur)

 • functionele eisen; oppervlakte en geometrie
 • afwerking; oppervlakte ruwheid
 • materialen
 • smeermiddelen

6. Reiniging en desinfectie

 • Bouwstenen in reinigings- en desinfectiemiddelen
 • Sinner cirkel
 • schuim- en gelreiniging

7. Bouwkundig concept

 • Zonering H-M-B care
 • Nat en droog reinigbaar
 • Productstroom; personeel
 • Proceshandelingen

8 - 11. Bouwkundige detaillering

 • Vloer; Afvoer
 • Wand; Plafond
 • Deuren; Ramen
 • Trappen & Bordessen
 • Tijdelijke wand
 • Hygiënesluizen

12. Gebouw gebonden installaties

 • Perslucht
 • Luchtbehandeling (kanalen, luchtdrogen, filtering, inbreng)
 • Bedrading; leidingwerk

13.  Machine-gebouw integratie

 • Bedienbaar gedeelte; technisch gedeelte
 • productcontactoppervlak, spatoppervlak & niet-productcontactoppervlak

14 - 16. case studies

 • nader in te vullen praktijkvoorbeelden (bv. dry en wet processing)