Lezingen Industrial Processing

Tweet this
  1. “Actuele wet- en regelgeving m.b.t. machines voor de voedingsmiddelenindustrie”

-          Wat zijn de verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid waar het voedingsmiddelenbedrijf bij de aanschaf van machines anno 2012 mee rekening moet houden.

-          Wat zijn de garanties t.a.v. ontwerp en bediening m.b.t. voedselveiligheid, die de machinebouwer volgens de wet- en regelgeving aan het voedingsmiddelenbedrijf hoort te geven.

  1. “State-of-the-Art of Hygiënisch Ontwerpen Industrial Processing 2012”

-          Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. machineontwerp m.b.t. reinigbaarheid tot op microbieel niveau van machines voor de voedingsmiddelenindustrie

-          Wat wordt er op de beurs getoond door de Nederlandse machinebouw

-          Een overzicht – met positief- en negatief-kritische kanttekeningen.

iCal Source